Danh mục: Tâm linh

Kim là gì

Mệnh Kim là gì? Những điều cần biết về hành Kim

Từ xưa đến nay, phong thủy luôn đóng góp nhiều giá trị trong đời sống của con người. Khác với bói toán, phong thủy nghiên cứu về sự vận hành của dòng khí và những ảnh hưởng của nó đối với vận mệnh của con người. Bởi vì, mỗi người sẽ có ngũ hành bản…